Sorry, this video is not available in your country.

Khí công sức mạnh tiềm ẩn của con người

442 Online

Tags: Toni Tuấn, Khí công, môn võ, võ thuật, khí công sức mạnh tiềm ẩn, Hải Phòng

Đăng ngày 05-01-2009

Với món võ khí công có thể giúp chữa bệnh cho con người, cùng tìm hiểu về con người đã mang lại sức mạnh tiềm ẩn ấy.

Bình luận (0)