Khiếp đảm với chiếc bánh đột nhiên la hét

Đăng ngày 24-02-2012
Chiếc bánh hình mặt người đột nhiên cử động và la hét khiến ai cũng phải hoảng sợ.

Bình luận (0)