Sorry, this video is not available in your country.

Khổ vì căng-gu-ru

Tags: Khổ vì căng-gu-ru

Đăng ngày 23-01-2009

Không hiểu hài nhà động vật học này có thoát khỏi đây trước khi trời tối không? Căng-gu-ru ơi là căng-gu-ru.

Bình luận (0)