Clip đã bị xóa!

Khổ vì căng-gu-ru
hoangkit

Ngày đăng 23-01-2009

Không hiểu hài nhà động vật học này có thoát khỏi đây trước khi trời tối không? Căng-gu-ru ơi là căng-gu-ru.