Khóa tu mùa hè 2009

Đăng ngày 20-07-2009
Khóa tu đặc biệt dành cho tuổi trẻ được tổ chức tại chùa Hoằng Pháp từ 12/7 đến 19/7/2009

Bình luận (1)