Clip đã bị xóa!

Khóa tu mùa hè 2009
phapthoai

Ngày đăng 20-07-2009

Khóa tu đặc biệt dành cho tuổi trẻ được tổ chức tại chùa Hoằng Pháp từ 12/7 đến 19/7/2009