Sorry, this video is not available in your country.

Khởi Quyền

minhtinh_8x

Tags: Võ thuật cổ truyền Việt Nam VOVINAM Việt Võ Đạo

Đăng ngày 28-02-2008

Bài Quyền ở cấp độ Tự vệ nhập môn được học. Đây là bài quyền trong hệ thống các bài quyền của Môn phái VOVINAM Việt Võ Đạo!

Bình luận (0)