Sorry, this video is not available in your country.

Khởi đầu mới trong quan hệ Nga - Na Tô

Biển Chết

Tags: Nga, Nato, ngoại giao, Mỹ

Đăng ngày 07-12-2009

Hội nghị Nga - EU (diễn ra vào ngày 18-11-2009, tại Xtốc-khôm, Thụy Điển) dù đã đạt được những kết quả khá khả quan, nhưng nếu hai bên mong muốn đạt được những tiến triển lớn, có tính đột phá trong tương lai gần thì có lẽ đó là hy vọng quá lạc quan.
Đọc thêm

Bình luận (0)