Khởi đầu mới trong quan hệ Nga - Na Tô

Đăng ngày 07-12-2009
Hội nghị Nga - EU (diễn ra vào ngày 18-11-2009, tại Xtốc-khôm, Thụy Điển) dù đã đạt được những kết quả khá khả quan, nhưng nếu hai bên mong muốn đạt được những tiến triển lớn, có tính đột phá trong tương lai gần thì có lẽ đó là hy vọng quá lạc quan.

Bình luận (0)