Clip đã bị xóa!

Khởi đầu mới trong quan hệ Nga - Na Tô

Khởi đầu mới trong quan hệ Nga - Na Tô
blackocean

Ngày đăng 07-12-2009

Hội nghị Nga - EU (diễn ra vào ngày 18-11-2009, tại Xtốc-khôm, Thụy Điển) dù đã đạt được những kết quả khá khả quan, nhưng nếu hai bên mong muốn đạt được những tiến triển lớn, có tính đột phá trong tương lai gần thì có lẽ đó là hy vọng quá lạc quan.