Clip đã bị xóa!

Không tặc trên máy bay
jennylove123

Ngày đăng 23-02-2009

Đây là 1 đoạn phim về 1 chuyến bay gặp phải bọn không tăc nhưng nhờ sự dũng cảm của tất cả mọi người trên chuyến bay nên tên không tặc đó đã bị bắt,được các diễn viên nghiệp dư diễn xuất nên sẽ có nhiều sơ xuất mong các bạn thông cảm