Clip đã bị xóa!

Khúc hát sông quê - Anh Thơ

Khúc hát sông quê - Anh Thơ
EmHot

Ngày đăng 29-01-2008

Khúc hát sông quê - Anh Thơ Nhạc truyền thống tuyển chọn: Mừng ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2/2008