Clip đã bị xóa!

Khướu hót, múa
minhtrong2007

Ngày đăng 15-12-2009

Các bạn xem thấy thế nào?