Clip đã bị xóa!

Kì lạ hễ tưới cây là ướt nhẹp cậu bé

Kì lạ hễ tưới cây là ướt nhẹp cậu bé
hattnhep_sieuhai

Ngày đăng 17-01-2012

Không hiểu thiết kế thế nào mà hễ tưới cây, vòi nước lại phun ra ướt hết người cậu bé con.