Sorry, this video is not available in your country.

Kì lạ hễ tưới cây là ướt nhẹp cậu bé

hattnhep_sieuhai

Tags: Kì lạ hễ tưới cây là ướt nhẹp cậu bé

Đăng ngày 17-01-2012

Không hiểu thiết kế thế nào mà hễ tưới cây, vòi nước lại phun ra ướt hết người cậu bé con.

Bình luận (0)