Sorry, this video is not available in your country.

Kĩ thuật vẽ tranh chân dung

Pham Van Cuong

Tags: Ki thuat, ve chan dung, hoi hoa, photoshop, henry-c, pham van cuong

Đăng ngày 18-02-2009

Hãy xem kĩ thuật vẽ tranh chân dung siêu đẳng...

Bình luận (0)