Sorry, this video is not available in your country.

Kịch: Lời Người - Lời của nước non

Tin trong nước

Tags: Lời Người - Lời của nước non, bác Hồ

Đăng ngày 11-05-2009

Chương trình biểu diễn trích đoạn các tác phẩm sân khấu về hình tượng Bác Hồ được tặng thưởng năm 2008

Bình luận (3)