Clip đã bị xóa!

Kịch: Lời Người - Lời của nước non

Kịch: Lời Người - Lời của nước non
vietnam.today

Ngày đăng 11-05-2009

Chương trình biểu diễn trích đoạn các tác phẩm sân khấu về hình tượng Bác Hồ được tặng thưởng năm 2008