Kịch: Lời Người - Lời của nước non

Đăng ngày 11-05-2009
Chương trình biểu diễn trích đoạn các tác phẩm sân khấu về hình tượng Bác Hồ được tặng thưởng năm 2008

Bình luận (3)