Clip đã bị xóa!

Kính Đa Tròng 28/9/2008
bigdargon

Ngày đăng 07-10-2008

Kính Đa Tròng phát sóng ngày 28/9/2008. Đăng bởi BigDargon . HomePages : http://bigdargon.blogspot.com hoặc http://big.coo.vn. Hãy nhấn vào quảng cáo mỗi khi truy cập. Mỗi lần truy cập của bạn là bạn đã ủng hộ chúng tôi ! - BigDargon's Blog nơi kiến thức được tôn vinh !