Kinh hoàng các vụ tử nạn vì giao thông trên thế giới

Đăng ngày 27-12-2010
Những vụ tai nạn nghiêm trọng và thương tâm liên tiếp xảy ra khắp nơi trên thế giới.

Bình luận (0)