Sorry, this video is not available in your country.

[Kpop Star Season 3] Tập 2 (3/3)

Kpop Star Season 3

Tags: Kpop Star Season 3, Yoo Hee Yeol, Yang Hyun Suk, Park Jin Young

Đăng ngày 14-12-2013

Chương trình truyền hình thực tế, tìm kiếm tài năng âm nhạc Kpop Star 3 (Survival Audition K-Pop Star 3) đã chính thức trở lại trên kênh SBS vào tháng 11/2013 vào chủ nhật hằng tuần. Hai thành viên ban giám khảo Yang Hyun Suk và Park Jin Young sẽ tiếp tục vị trí của mình. Trong mùa này, vị trí của BoA được thay thế bởi Yoo Hee Yeol.
Đọc thêm

Bình luận (0)