Kungfu thiếu lâm (Học trước khi cưới vợ ^^)

Đăng ngày 05-06-2008
Ghê ghúm chưa kungfu thiếu lâm có khác anh em trước khi cưới vợ ráng đi học 1 khóa nhé ~^^~

Học xong đảm bảo tán là đổ ~^^~

Bình luận (7)