Kỳ lạ người bị nhốt còn thú dữ đi hoang

Đăng ngày 28-02-2012
Ở nơi đây vị trí đảo lộn: hổ, báo... đi hoang, gườm gườm nhìn con người bị nhốt.

Bình luận (0)