Kỹ thuật câu cá chép của cần thủ Nhật

Đăng ngày 25-01-2008
Câu cá chép sông với kiểu câu lăng xê do các cần thủ Nhật bản hướng dẫn kỹ thuật câu và kt làm mồi.

Bình luận (1)