Clip đã bị xóa!

Kỹ thuật câu cá chép (phần 1)

Kỹ thuật câu cá chép (phần 1)
clbcauca

Ngày đăng 22-01-2008

Kỹ thuật câu do cần thủ Matthayes hướng dẫn