Clip đã bị xóa!

Kỹ thuật đá banh bàn
tumatieu

Ngày đăng 28-08-2007

Đá thế này mới gọi là kỹ thuật nè!