Clip đã bị xóa!

Kỹ thuật đi bóng FIFA 08 (keyboard)

Kỹ thuật đi bóng FIFA 08 (keyboard)
herovn

Ngày đăng 21-01-2008

Tổng hợp các kỹ thuật đi bóng từ căn bản đến nâng cao trong FIFA 08 bằng keyboard