Kỹ thuật đi bóng FIFA 08 (keyboard)

Đăng ngày 21-01-2008
Tổng hợp các kỹ thuật đi bóng từ căn bản đến nâng cao trong FIFA 08 bằng keyboard

Bình luận (4)