Sorry, this video is not available in your country.

Kỹ thuật đi bóng FIFA 08 (keyboard)

herovn

Tags: fifa, 08, football, goal, tricks, fake, flip flap, keyboard, ky thuat, kỹ thuật

Đăng ngày 21-01-2008

Tổng hợp các kỹ thuật đi bóng từ căn bản đến nâng cao trong FIFA 08 bằng keyboard

Bình luận (4)