Kỹ thuật điều khiển Zippo

Đăng ngày 18-03-2007
Một số kỹ thuật bạn có thể thực hiện với bật lửa Zippo

Bình luận (6)