Kỹ thuật lừa bóng siêu đẳng của Romario!

Đăng ngày 01-04-2008
Những pha xử lý kỹ thuật "động tác giả" tài tình của Romario, là hình mẫu để Ronaldo và Ronaldinho học tập sau này.

Bình luận (7)