Clip đã bị xóa!

Ky thuat nuoi tom cang xanh
bakhe

Ngày đăng 13-11-2009

Tìm hiểu nghề nuôi nuoi tôm ở VN