Sorry, this video is not available in your country.

Kỹ thuật tay trong bơi ếch

Tags: Kỹ thuật tay trong bơi ếch, kinh nghiệm bơi, học bơi

Đăng ngày 29-05-2013

Bơi ếch là một trong bốn kiểu bơi cơ bản cùng với trườn sấp, ngửa, bướm. Gọi là bơi ếch bởi động tác bơi giống động tác của con ếch khi bơi. Con ếch có tay ngắn chân dài (tới nách). Chân ếch có màng da giữa các ngón chân nên đạp nước cực hiệu quả. Tay ếch tuy ngắn, nhưng rất khỏe, chủ yếu giúp vươn đầu lên thở. Người bơi không tốt như ếch bởi hình thể thủy động học thua ếch, tỷ lệ tay chân không bằng ếch, chân không có màng như ếch.

Bơi ếch không dễ học, chân đạp sai khó di chuyển, tay quạt sai khó vươn đầu lên thở. Nhưng cũng tùy người, có người chỉ bắt chước mà bơi được, có người học vài lớp vài thày vẫn không bơi được. Tuy vậy xin đừng nản chi, chỉ cần học bơi tự cứu là khó bị chết đuối rồi. Mà bơi tự cứu là chuyện nhỏ như con thỏ.
Đọc thêm

Bình luận (0)