Sorry, this video is not available in your country.

Kỹ thuật trượt patin - Snake

xtuongphungx

Tags: patin, roller, inline skating, x-game, x-games, sports, slalom

Đăng ngày 28-02-2007

Kỹ thuật này gần giống kỹ thuật basic slalom nhưng bạn trượt với 2 chân nối tiếp nhau. Để tập thì trước tiên bạn cũng nên tập 2 chân nối tiếp nhau trượt thẳng, sau đó mới tập slalom. Ngoài ra bạn có thể đổi khi chân trái trước, khi chân phải trước.
Đọc thêm

Bình luận (1)

  • s2_nh0x_co0kj3_s2 5 năm trước

    ban k0a' the? ch0a mjk` bjk' cak' ma tru0t. ljen tuc nhu che' k0 . mjk tru0t. kju? j` ma` cu' 1 d0an la st0p ="= :( . phaj? lja cha^n ljn tuc. . dau ka? cha^n

    Trả lời Đánh dấu Spam