Kỹ thuật trượt patin - Snake

Đăng ngày 28-02-2007
Kỹ thuật này gần giống kỹ thuật basic slalom nhưng bạn trượt với 2 chân nối tiếp nhau. Để tập thì trước tiên bạn cũng nên tập 2 chân nối tiếp nhau trượt thẳng, sau đó mới tập slalom. Ngoài ra bạn có thể đổi khi chân trái trước, khi chân phải trước.

Bình luận (1)