Kỹ thuật trượt patin - Snake back

Đăng ngày 28-02-2007
Snake back gần giống snake nhưng trượt lùi. Ngoài ra với snake bạn dùng sức lắc ở hông nhưng với snake back bạn dùng sức vẩy ở gót chân. Bạn cũng nên tập 2 chân đổi nhau, lúc chân phải sau, lúc chân trái sau. Tất nhiên là bạn phải ngoái lại không... va vào người khác! :D

Bình luận (0)