Clip đã bị xóa!

Kỹ thuật trượt patin - Snake back

Kỹ thuật trượt patin - Snake back
xtuongphungx

Ngày đăng 28-02-2007

Snake back gần giống snake nhưng trượt lùi. Ngoài ra với snake bạn dùng sức lắc ở hông nhưng với snake back bạn dùng sức vẩy ở gót chân. Bạn cũng nên tập 2 chân đổi nhau, lúc chân phải sau, lúc chân trái sau. Tất nhiên là bạn phải ngoái lại không... va vào người khác! :D