Sorry, this video is not available in your country.

Ky thuat truot patin - basic slalom

xtuongphungx

Tags: patin slalom inline skating

Đăng ngày 23-02-2007

Slalom là kỹ thuật trượt patin đi lượn qua các cốc xếp hàng dọc. Kiểu cơ bản và dễ làm nhất là chụm 2 chân dùng sức lắc ở hông để điều khiển.

Bình luận (0)