Clip đã bị xóa!

Ky thuat truot patin - basic slalom

Ky thuat truot patin - basic slalom
xtuongphungx

Ngày đăng 23-02-2007

Slalom là kỹ thuật trượt patin đi lượn qua các cốc xếp hàng dọc. Kiểu cơ bản và dễ làm nhất là chụm 2 chân dùng sức lắc ở hông để điều khiển.