Clip đã bị xóa!

Ky thuat truot patin - basic slalom

xtuongphungx

12,034

Tags: patin slalom inline skating

Đăng ngày 23-02-2007

Slalom là kỹ thuật trượt patin đi lượn qua các cốc xếp hàng dọc. Kiểu cơ bản và dễ làm nhất là chụm 2 chân dùng sức lắc ở hông để điều khiển.

Bình luận (0)