Kỹ thuật trượt patin- eagle snake

Đăng ngày 06-03-2007
Trượt với 2 chân xoay ngang ra 2 bên. Chân đi trước điều khiển hướng đi, chân đi sau tạo lực.

Bình luận (0)