Sorry, this video is not available in your country.

Kỹ thuật trượt patin- eagle snake

xtuongphungx

Tags: patin, roller, inline skating, xgames

Đăng ngày 06-03-2007

Trượt với 2 chân xoay ngang ra 2 bên. Chân đi trước điều khiển hướng đi, chân đi sau tạo lực.

Bình luận (0)