Clip đã bị xóa!

Kỹ thuật trượt patin- eagle snake

Kỹ thuật trượt patin- eagle snake
xtuongphungx

Ngày đăng 06-03-2007

Trượt với 2 chân xoay ngang ra 2 bên. Chân đi trước điều khiển hướng đi, chân đi sau tạo lực.