Sorry, this video is not available in your country.

Kỹ thuật xếp quần áo

tumatieu

Tags: xep do, t-shirt

Đăng ngày 28-08-2007

Đây là cách xếp đồ do người Nhật nghĩ ra

Bình luận (2)