Kỹ thuật xếp quần áo

Tags: xep do, t-shirt

Đăng ngày 28-08-2007
Đây là cách xếp đồ do người Nhật nghĩ ra

Bình luận (2)