Clip đã bị xóa!

LINH SƠN THẦN TIỄN
catmon75

Ngày đăng 11-11-2008

Phương Hoa vì La Nhân Hiếu mà gây chuyện cùng Bạch Vũ Sương tiên nữ