Clip đã bị xóa!

LK: Hò khoan, Hò hè, Hò Ba Lý, Hò chèo thuyền, Bài chòi, Lý hương đất, Hò tát nước - Tam ca

LK: Hò khoan, Hò hè, Hò Ba Lý, Hò chèo thuyền, Bài chòi, Lý hương đất, Hò tát nước - Tam ca
Vpop

Ngày đăng 09-06-2009

LK: Hò khoan, Hò hè, Hò Ba Lý, Hò chèo thuyền, Bài chòi, Lý hương đất, Hò tát nước được Tam ca thể hiện trong chương trình ca nhạc đặc sắc tiếng hát dân ca Việt Nam 2009