Sorry, this video is not available in your country.

LK: Hò khoan, Hò hè, Hò Ba Lý, Hò chèo thuyền, Bài chòi, Lý hương đất, Hò tát nước - Tam ca

Việt Pop

Tags: LK: Hò khoan, Hò hè, Hò Ba Lý, Hò chèo thuyền, Bài chòi, Lý hương đất, Hò tát nước, Tam ca

Thể hiện: Đang cập nhật

Thể loại: Đang cập nhật

Đăng ngày 09-06-2009

LK: Hò khoan, Hò hè, Hò Ba Lý, Hò chèo thuyền, Bài chòi, Lý hương đất, Hò tát nước được Tam ca thể hiện trong chương trình ca nhạc đặc sắc tiếng hát dân ca Việt Nam 2009
Đọc thêm

Bình luận (0)