LK: Hò khoan, Hò hè, Hò Ba Lý, Hò chèo thuyền, Bài chòi, Lý hương đất, Hò tát nước - Tam ca

Đăng ngày 09-06-2009
LK: Hò khoan, Hò hè, Hò Ba Lý, Hò chèo thuyền, Bài chòi, Lý hương đất, Hò tát nước được Tam ca thể hiện trong chương trình ca nhạc đặc sắc tiếng hát dân ca Việt Nam 2009

Bình luận (0)