Lạ lùng trò chơi bóng của người Maya

Đăng ngày 04-01-2013
Đây là trò chơi truyền thống của người Maya và được các nhà sử học xem là một nghi lễ. Sau khi trận đấu kết thúc, người thua cuộc phải hiến thân.

Bình luận (0)