Clip đã bị xóa!

Lạ lùng trò chơi bóng của người Maya

Lạ lùng trò chơi bóng của người Maya
442online

Ngày đăng 04-01-2013

Đây là trò chơi truyền thống của người Maya và được các nhà sử học xem là một nghi lễ. Sau khi trận đấu kết thúc, người thua cuộc phải hiến thân.