Clip đã bị xóa!

Lá thư cho phụ thân – Lý Liên Kiệt (Thuyết minh Việt)

Lá thư cho phụ thân – Lý Liên Kiệt (Thuyết minh Việt)
tuannt_hicc

Ngày đăng 06-11-2009

Lá thư cho phụ thân – Lý Liên Kiệt (Thuyết minh Việt)