Sorry, this video is not available in your country.

Lá thư cho phụ thân – Lý Liên Kiệt (Thuyết minh Việt)

Tags: Lá Thư cho phụ thân thuyết minh tiếng việt, Lá Thư cho phụ thân, Lý Liên Kiệt, Jetli, My Father is hero, phim võ thuật

Đăng ngày 06-11-2009

Lá thư cho phụ thân – Lý Liên Kiệt (Thuyết minh Việt)

Bình luận (3)