Clip đã bị xóa!

Lạc đà XXX với... người

Lạc đà XXX với... người
tncong88

Ngày đăng 15-08-2008

Cứ tưởng 2 nhà khoa học là đồng loại, chú lạc đà không bướu đã chẳng ngại ngần lao ra "tỏ tình". Kết quả là thí nghiệm khoa học bị đổ bể.