Lạc đà XXX với... người

Đăng ngày 15-08-2008
Cứ tưởng 2 nhà khoa học là đồng loại, chú lạc đà không bướu đã chẳng ngại ngần lao ra "tỏ tình". Kết quả là thí nghiệm khoa học bị đổ bể.

Bình luận (6)