Clip đã bị xóa!

Lái siêu xe đánh lộn chửi bậy với CSGT

Lái siêu xe đánh lộn chửi bậy với CSGT
vietnam.today

Ngày đăng 22-03-2011

:-ss Đại gia lắm tiền mà trình độ văn hoá thì thật đáng thở dài.