Sorry, this video is not available in your country.

Làm chuyện 'nhạy cảm' trong thang máy

Tin trong nước

Tags: nhạy cảm, thang máy, camera, cảnh nóng

Đăng ngày 22-10-2012

Nhiều người vô tư làm chuyện nhạy cảm trong thang máy mà không biết đã bị camera ghi lại và bị phát tán lên mạng.

Bình luận (1)