Làm chuyện 'nhạy cảm' trong thang máy

Đăng ngày 22-10-2012
Nhiều người vô tư làm chuyện nhạy cảm trong thang máy mà không biết đã bị camera ghi lại và bị phát tán lên mạng.

Bình luận (1)