Clip đã bị xóa!

Làm chuyện 'nhạy cảm' trong thang máy

Làm chuyện 'nhạy cảm' trong thang máy
vietnam.today

Ngày đăng 22-10-2012

Nhiều người vô tư làm chuyện nhạy cảm trong thang máy mà không biết đã bị camera ghi lại và bị phát tán lên mạng.