Sorry, this video is not available in your country.

Làm mồi & làm thẻo câu chép

Hanoifishing

Tags: thẻo câu chép

Đăng ngày 24-01-2008

Hướng dẫn cách làm mồi với thẻo hairig

Bình luận (0)