Clip đã bị xóa!

Làm thịt rắn hổ mang

Tuấn Nguyễn

9,039

Tags: snake, rắn, ran, giết, kill, hổmang, ho, mang, homang, lam, thit, lamthit

Đăng ngày 23-10-2007

Làm thịt rắn HỔ Mang ở Tây Ninh

Bình luận (0)