Lân Sư Rồng Trung Tín Đường - Trống Tập Thể

Đăng ngày 13-02-2008
Tiết mục Múa Trống Tập Thể, Đoàn Lân Sư Rồng Trung Tín Đường Q10 biểu diễn. Nhận múa Lân Sư Rồng, võ thuật, Làm Lân sư rồng, Đạo cụ biểu diễn... Liên hệ : 090.6668.665 - Quang

Bình luận (14)