Sorry, this video is not available in your country.

Lân Sư Rồng Trung Tín Đường - Trống Tập Thể

QuangWushu

Tags: Lân, , Rồng, Trung Tín Đường, Trống, Tập Thể, Múa, Biểu diễn

Đăng ngày 13-02-2008

Tiết mục Múa Trống Tập Thể, Đoàn Lân Sư Rồng Trung Tín Đường Q10 biểu diễn. Nhận múa Lân Sư Rồng, võ thuật, Làm Lân sư rồng, Đạo cụ biểu diễn... Liên hệ : 090.6668.665 - Quang
Đọc thêm

Bình luận (12)

Xem thêm bình luận