Clip đã bị xóa!

Lân Sư Rồng Trung Tín Đường - Trống Tập Thể

Lân Sư Rồng Trung Tín Đường - Trống Tập Thể
QuangWushu

Ngày đăng 13-02-2008

Tiết mục Múa Trống Tập Thể, Đoàn Lân Sư Rồng Trung Tín Đường Q10 biểu diễn. Nhận múa Lân Sư Rồng, võ thuật, Làm Lân sư rồng, Đạo cụ biểu diễn... Liên hệ : 090.6668.665 - Quang