Lần theo đường đi của bì, mỡ lợn bẩn

Đăng ngày 07-10-2009
Trong thời gian gần đây, có nhiều thông tin nói về tình trạng buôn bán mỡ lơn, bì lợn bẩn. Qua những hình ảnh sau, chúng ta sẽ biết thêm về hành trình số lượng lớn của bì, mỡ lợn bẩn như thế nào.
Cuộc sống thường ngày, hình ảnh trong ngày

Bình luận (0)