Sorry, this video is not available in your country.

Lập 10 trạm cân xe lưu động trên quốc lộ

Tin trong nước

Tags: trạm cân xe, quốc lộ, bộ giao thông vận tải

Nguồn media: VTV

Đăng ngày 14-05-2013

Tổng cục ĐBVN vừa xây dựng đề án và trình Bộ GTVT đề nghị ban hành Quyết định thành lập 10 trạm kiểm tra tải trọng xe ( trạm cân xe) lưu động trên quốc lộ. Cụ thể như sau:

Trạm Quán Toan Km 87+700 QL5, Trạm Phố Hương Km 56+700 QL3, Trạm Đoan Hùng Km 2+600 QL70, Trạm Tĩnh Gia Km 366+500 QL1, Trạm Cam Lộ Km 15+050 QL9, Trạm Bà Di Km 1214+500 QL1, Trạm Buôn Hồ Km 681+200 QL14, Trạm Cà Đú Km 1551+300 QL1, Trạm Cần Thơ Km 2070+200 QL1, Trạm Vàm Cống Km 50+857 QL80.
Đọc thêm