Clip đã bị xóa!

Lê Cung trên sàn tán thủ

Lê Cung trên sàn tán thủ
sportschannel

Ngày đăng 24-12-2012

Trước khi chuyển sang MMA, Lê Cung gần như vô đối trong thể loại tán thủ.