Clip đã bị xóa!

Lễ Phả Độ Gia Tiên 03

Lễ Phả Độ Gia Tiên 03
Trantrungbaocong

Ngày đăng 11-12-2010

Lễ Phả Độ Giai Tiên, Giải Oan cắt kết khai phương pha ngục tai ban điện: Hướng Thiện Đàn Thầy Trung :0974975485 quay phim Trần Trung - Nhân Hòa - Tả Thanh Oai - Thanh Trì Hà Nội DDT: 0936099729-0436880885