Clip đã bị xóa!

Lê Quang Liêm vô địch giải cờ vua thế giới

Lê Quang Liêm vô địch giải cờ vua thế giới
442online

Ngày đăng 25-02-2010

Lê Quang Liêm vô địch giải cờ vua thế giới.