Lễ đưa tang cố thủ tướng Võ Văn Kiệt phần 1\2

Đăng ngày 16-06-2008
Lễ tang cố thủ tướng Võ Văn Kiệt ngày 15/06/2008

Bình luận (0)