Sorry, this video is not available in your country.

Lễ hội Đâm trâu

ngochuytrt

Tags: Dân tộc thiểu số, đâm trâu, Tây nguyên

Đăng ngày 21-02-2008

Đây là một phong tục truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số ở nước ta, đặc bịêt là vùng Tây Nguyên.

Bình luận (0)