Clip đã bị xóa!

Lễ hội đua thuyền trên đầm Ô Loan

Lễ hội đua thuyền trên đầm Ô Loan
vietnamtravel

Ngày đăng 22-09-2011

Lễ hội đua thuyền trên đầm Ô Loan