Lễ hội khiêu vũ khỏa thân ấn tượng ở Áo

Đăng ngày 19-07-2012
Vừa qua một bảo tàng tại Áo đã phát động một lễ hội khiêu vũ lớn và trong đó những người tham gia khiêu vũ nghệ thuật đều trong trạng thái nude hoàn toàn. Đây được cho là những màn mang những qui tắc, chuẩn mực nhất đinh đồng thời mang lại hiệu quả tuyệt vời cho công chúng. biểu diễn múa khỏa thân giải thích các quy tắc đầu tiên của sức mạnh, hiệu suất tuyệt vời.

Bình luận (0)