Sorry, this video is not available in your country.

Lễ hội té nước ở Thái Lan

Hoàng Anh Sơn

Tags: Lễ hội té nước ở Thái Lan, Thái Lan, té nước, funny, cười, hóm hỉnh

Đăng ngày 05-11-2009

Mỗi người một chậu nước trong tay, nhiều sự cố hài hước xảy ra ở lễ hội truyền thống.

Bình luận (0)